pl | en

Avantgarde Acoustic XA Series – przedwzmacniacz + wzmacniacz mocy

01. Przemyśl sprawę ponownie
Kwestionowanie zastanych schematów

„Dlaczego?”
Każde istotne przeformułowanie podejścia do danego zagadnienia musi się rozpocząć właśnie od tego pytania, uwarunkowanego zazwyczaj mnóstwem przymiotników. Nie jest ono zbyt komfortowe, ponieważ prowadzi do ograniczenia swobody. Jest trudne, ponieważ bez problemu zadaje wiele zagadek. Nie ma właściwie dna i wydaje się pozostawać na zawsze bez odpowiedzi.
Wymusza jednak jeszcze jeden warunek. Nie ma dla niego alternatywy – szczególnie jeśli ktoś postawi sobie trudne zadanie jako cel i zda sobie sprawę, że żadna z utartych ścieżek do tego celu nie prowadzi. Celem Avatgarde Acoustic było zbudowanie najczyściej brzmiącego, najlepszego wzmacniacza, jaki kiedykolwiek powstał.
Dlaczego wszystkie konwencjonalne wzmacniacze muszą walczyć ze zniekształceniami przejścia przez zero? Dlaczego nie ma zadowalających rozwiązań wpływu jakości sieci zasilającej na dźwięk? Dlaczego urządzenia elektroniczne wpadają w drgania, a te z kolei zniekształcają dźwięk? I w końcu: dlaczego wszystkie wzmacniacze wyglądają tak samo? Dlaczego to po prostu nudne, czarne skrzynki, których nigdy nie da się zaadaptować do smaku użytkownika?
W ostatnich dekadach zbudowano miliony wzmacniaczy, jednak na żadne z tych pytań nie znaleziono odpowiedzi. Pytania te utworzyły jednak trampolinę dla czegoś, co jest prawdopodobnie jednym z najbardziej ambitnych i rewolucyjnych projektów w historii urządzeń wzmacniających: serii XA firmy Avantgarde Acoustic.

02. Przezwyciężenie.
Walka z fundamentalnymi wadami.

„Pomyłki są bramami do odkryć”
James Joyce

Walka z wadami. To jeszcze nie ten element, dzięki któremu seria XA jest tak unikalnym projektem. To radykalne podejście mające do niego prowadzić. To bezkompromisowa postawa, zrozumiała tylko dla tych, którym nieobca jest filozofia stojąca za innymi produktami Avantgarde Acoustic. A to przecież high-endowy producent, którego korzenie na trwale związane są z kolumnami tubowymi. Oznacza to, że od dwudziestu lat prowadzi badania, przygotowuje kolumny bazujące na koncepcie będącym najczystszą formą reprodukcji dźwięku. Dlatego też punkt odniesienia dla tego projektu był jasny już od samego początku: trzeba było zbudować wzmacniacz, który brzmiałby równie czysto i bezbłędnie, jak tubowe kolumny Avantgarde’a.
W swojej podróży inżynierowie firmy założyli prawdziwie przełomowe podejście służące do zidentyfikowania i złamania trzech źródeł zakłóceń: zniekształceń przejścia przez zero, zakłóceń spowodowanych przez sieć zasilającą oraz zniekształceń indukowanych przez wibracje komponentów elektronicznych.

Bój ze zniekształceniami przejścia przez zero

Sygnał zawsze składa się z dodatniej i ujemnej połówki sygnału. Dlatego też sygnał musi w którymś momencie przejść przez punkt „zero”, w którym na chwilę zanika, a w wyniku czego pojawiają się zniekształcenia przejścia przez zero. To problem wszystkich konwencjonalnych wzmacniaczy, z którym walczy się różnymi metodami. We wzmacniaczach z serii XA rozwiązano to przez zaaplikowanie układu stałoprądowego. W układzie tym, chronionym patentem, cały sygnał przesyłany jest jako prąd stały. To, co odróżnia to rozwiązanie od innych to fakt, że ten sam sygnał płynie także przez układ regulacji siły głosu oraz selektor wejść (kolejny patent). Wcześniej wydawało się to niemożliwe. Aż do czasów serii XA.

Walka z zakłóceniami sieci zasilającej

Każdy układ zasilający jest z założenia wadliwy. Dostarczany przezeń prąd zmienia się i jest zanieczyszczony cyfrowymi sygnałami komunikacyjnymi (szumem wysokoczęstotliwościowym). Tego typu błędy wpływają negatywnie na dźwięk.
Napięcie zasilające we wzmacniaczach serii XA przechodzi najpierw przez filtry pierwszego rzędu, a potem przez filtry drugiego rzędu, po czym jest stabilizowany w aktywnych układach, a prąd magazynowany jest w potężnych kondensatorach umieszczonych kluczowych miejscach układu. Szumy z zasilania są w przedwzmacniaczu całkowicie likwidowane przez galwaniczną separację, zrealizowaną dzięki zastosowaniu bateryjnego układu zasilającego.

Walka z rezonansami

Kolejnym zewnętrznym źródłem zakłóceń i błędów w działaniu urządzeń elektronicznych jest efekt mikrofonowania. Komponenty elektroniczne, wprawiane w drgania przez fale dźwiękowe, generują zniekształcenia. Rozwiązanie zaproponowane przez Avantgarde Acoustic jest radykalne: obudowa składa się z dwóch części, dwóch obudów: wewnętrznej i zewnętrznej. Obydwie są niezwykle masywne i wykonane z pojedynczych aluminiowych odlewów. Ubocznym skutkiem tego rewolucyjnego rozwiązania jest dobre chłodzenie elementów.

Tęsknota za bezbłędnym wzmacniaczem

Brak zniekształceń przejścia przez zero. Brak zakłóceń sieci. Brak rezonansów. A to tylko najważniejsze źródła błędów zlikwidowane w projekcie XA. To wynik tęsknoty inżynierów Avantgarde Acoustic za bezbłędnym wzmacniaczem. W rezultacie otrzymujemy dźwięk, który będzie odkryciem na wymagającej scenie high-end.

Dźwięk musi być przeżywany. W hign-endowym studiu. W czasie wystaw. W salonie odsłuchowym. A wreszcie we własnym domu. Mimo to łatwo sobie wyobrazić, jak brzmią komponenty serii XA zanim je nawet usłyszymy. Wystarczy spojrzeć na urządzenie. Czuć od niego siłę. Niemal widzimy jego muskuły. Masywne uchwyty. Masywne odlewy z aluminium. Wszystko to prowadzi do bezkompromisowego dźwięku. I żadne z tych rozwiązań nie zostało zaaplikowane ze względu na wygląd. Żeby nie przegiąć. Żadnych wodotrysków. Zero przesady. Zamiast tego proste konsekwencje technicznych wyborów doprowadzone do logicznego końca. Czystość i moc. Urządzenia z serii XA brzmią tak, jak wyglądają, wypełniając obietnicę Avantgarde Acoustic: czystość spełniona.

PERSONALIZACJA

Możliwości personalizacji:
• zmiana płyt podtrzymujących uchwyty,
• zmiana płytki pod przełącznikami,
• zmiana uchwytów i gałki siły głosu,
• zmiana ścianki przedniej.

Ekskluzywność oznacza coś wyjątkowego, niepowtarzalnego. Na scenie high-end często jedyną drogą do osiągnięcia tego jest wysoka cena. Jest to jednak sztuka, którą zajmuje się wielu producentów. Znacznie bardziej fascynujący jest pomysł personalizacji urządzenia. Kiedy kupujący ma możliwość wpływu na projekt rodzi się ekskluzywność. Seria XA jest właśnie czymś takim. Dzięki nieskończonym możliwościom personalizacji wyglądu tych urządzeń mamy wpływ na stworzenie niepowtarzalnego dzieła sztuki. Kropką nad ‘i’ jest plakietka z podpisem szefa firmy i imieniem oraz nazwiskiem posiadacza danego urządzenia.

Dostępne materiały i kolory
• czarny anodowany; dostępny dla: płyt podtrzymujących uchwyty, płytki pod uchwytów i gałki siły głosu , przełącznikami, ścianki przedniej,
• srebrny anodowany; dostępny dla: płyt podtrzymujących uchwyty, płytki pod uchwytów i gałki siły głosu , przełącznikami, ścianki przedniej,
• Jacaranda Aura Rosewood; dostępny dla: ścianki przedniej,
• Flower Birdseye Maple; dostępny dla: ścianki przedniej,
• Hanami Lucent Cherry wood; dostępny dla: ścianki przedniej,
• Tianshan Mystic Walnut; dostępny dla: ścianki przedniej,
• kolory – wszystkie dostępne kolory tub; dostępne dla: ścianki przedniej,

DANE TECHNICZNE

XA-PRE – przedwzmacniacz liniowy
• układ DC-flow (opatent.)
• elektroniczna zmiana siły głosu (opatent.)
• układ wyjściowy typu single-ended, pracujący w klasie A
• brak sprzężenia zwrotnego
• symetryczne wejścia x 5
• symetryczne wyjścia x 2
• impedancja wejściowa: 10 kΩ
• bateryjne zasilanie: 5 x 2300 mAh
• regulacja podświetlenia manipulatorów
• trigger 2 x 12 V (wyjście)
• pilot zdalnego sterowania
• wymiary: 484,5 x 190 x 486 mm
• waga wewnętrznej obudowy z aluminium: 10,5 kg
• waga zewnętrznej obudowy z aluminium wraz z radiatorami: 18,5 kg
• waga całkowita: 40,5 kg

XA-POWER – wzmacniacz mocy
• układ DC-flow (opatent.)
• brak sprzężenia zwrotnego
• impedancja wejściowa: 10 kΩ
• moc wyjściowa: 2 x 150 W
• transformator toroidalny: 500 W
• kondensatory filtrujące: 240 000 µF
• pierwotny filtr DC
• pierwotny i wtórny filtr LC
• aktywny układ stabilizacji napięcia
• regulacja podświetlenia manipulatorów
• trigger 1 x 12 V (wyjście) + 1 x 12 V (wejście)
• pilot zdalnego sterowania
• wymiary: 484,5 x 190 x 486 mm
• waga wewnętrznej obudowy z aluminium: 9,8 kg
• waga zewnętrznej obudowy z aluminium wraz z radiatorami: 18,5 kg
• waga całkowita: 42,5 kg

Ceny:
XA PRE preamplifier = 9400 Euro
XA POWER = 8800 Euro

Źródło: Eter Audio