pl | en

High Fidelity Cables
Dystrybucja w Polsce

Firma High Fidelity Cables obok tradycyjnego przewodnictwa elektrycznego sygnału stosuje w swoich przewodach opatentowaną technologię przewodnictwa magnetycznego (Magnetic Conduction). Sygnałom elektrycznym zawsze towarzyszy pole magnetyczne. Sygnały elektryczne podążają za polem magnetycznym, czego demonstrację można zobaczyć w doświadczeniach przedstawiających przyciąganie i odpychanie elektryczności przez pole magnetyczne.

Bieguny magnetyczne umieszczone na końcach przewodów High Fidelity Cables prowadzą sygnał przez przewodnik. Siła magnetyczna poprawia przepływ sygnału elektrycznego i minimalizuje powstawanie przypadkowych tras dla elektronów. Nawet po opuszczeniu przewodu sygnał zachowuje swoje właściwości magnetyczne.

Niezależne testy laboratoryjne przeprowadzone w Kanadzie na uniwersytecie w Toronto wykazały, że przewody High Fidelity Cables wpłynęły na redukcję THD i IMD aż o 14%. Stosunek sygnału do szumu z kolei poprawił się o 1,5 dB co jest istotną różnicą. Testy przeprowadzono w kontrolowanych warunkach zarówno na sygnałach bardzo niskich jak i bardzo wysokich.

Inżynierowie High Fidelity Cables wzięli również pod uwagę zjawisko efektu naskórkowości. Występuje on wtedy, gdy dwie przeciwne siły magnetyczne zmuszają sygnał do poruszania się po zewnętrznej warstwie przewodnika. Technologia magnetycznego naprowadzania prowokuje do powstania efektu tunelowania, który skupia siłę magnetyczną w środku przewodnika. Eliminuje to przyczynę powstawania efektu naskórkowości, a do tego zachowuje oryginalne aspekty zgodności fazowej i czasowej sygnału.

High Fidelity Cables mają konstrukcję koaksjalną, podwójnie ekranowaną o nadzwyczajnie skutecznych właściwościach. Koaksjalna budowa współdziała z opatentowaną technologią Magnetic Conduction w panowaniu nad niechcianymi zakłóceniami magnetycznymi. Geometria ta daje wszystkim przewodom możliwość skutecznego odrzucania wpływu fal radiowych (RFI) oraz pól magnetycznych (EMI).

Każdy model High Fidelity Cables poddany został kompleksowemu odprzęganiu mechanicznemu. Mikro wibracje w systemie audio pojawiają się z różnych źródeł i podążają wraz z sygnałem w poszukiwaniu miejsca sprzyjającego rozproszeniu lub wytłumieniu. Liczne warstwy przewodzące kabla, wykonane ze specjalnego sproszkowanego materiału wykorzystane zostały do tłumienia przekazywanych wibracji już od samej wtyczki.

W przypadku sygnałów cyfrowych technologia Magnetic Conduction zapewnia sygnałom większą szybkość narastania i mniejszy jitter.

Firma ma w swojej ofercie interkonekty cyfrowe i analogowe, kable głośnikowe, zasilające i kondycjonery sieciowe.

Cennik:
Interkonekty analogowe:
CT-1: 5700 zł (2 x 1 m RCA)
CT-1E: 9980 zł (2 x 1 m RCA)
CT-1U: 17 460 zł (2 x 1 m RCA)
CT-1UR: 31 680 zł (2 x 1 m RCA)
Kable głośnikowe:
CT-1: 16 950 zł (2 x 2,5 m z końcówkami)
CT-1E: 29 950 zł (2 x 2,5 m z końcówkami)
CT-1U: 45 900 zł (2 x 2,5 m z końcówkami)
CT-1UR: 65 000 zł (2 x 2,5 m z końcówkami)
Kable zasilające:
Ultimate Power Cable: 26 960 zł (1,5 m)
Ultimate Reference: 41 200 zł (1,5 m)
Ultimate Reference + Rod: 48 320 zł (1,5 m)
Interkonekty cyfrowe:
CT-1 Digital: 2850 zł (1 m RCA)
CT-1E Digital: 4990 zł (1 m RCA)
CT-1U Digital: 8730 zł (1 m RCA)
CT-1UR Digital: 15 840 zł (1 m RCA)
Kondycjonery sieciowe:
Ultimate Wave Guide: 45 900 zł
Ultimate Reference Wave Guide: 60 200 zł

Źrodło: Audio System