PASMO PRZENOSZENIA ACUHORN NERO 125


Szanowny panie redaktorze!

W związku ze stwierdzeniem, które padło przy okazji testu kolumn Nero 125, dotyczącym pasma przenoszenia, chciałabym przekazać parę spostrzeżeń na temat przenoszenia wysokich częstotliwości przez głośniki szerokopasmowe klasy 20cm. Podaję przykład przebiegu częstotliwości na dwóch identycznych głośnikach z pojedynczą i podwójną tubką membrany. Na pierwszym rysunku z pojedynczą tubką producent podaje pasmo przenoszenia do 10 000Hz, na głośniku z podwójną tubką do 20 000Hz.


Głośnik 20cm z pojedynczą tubką

Głośnik 20cm z podwójną tubką

Inni producenci wiodących głośników szerokopasmowych nie podają wykresów, ale podają pasmo przenoszenia do 20 000Hz. Być może jest to sprawa handlowa, być może w szerokopasmowych głośnikach spadek głośności jest powolny i nie stosuje się określnika -3dB, które jest dobre do ustalenia odcięcia poprzez filtr 24dB lub przy niskich częstotliwościach 24dB, przy odcięciu pasma w obudowach bass-reflex.

Głośnik Tesli porównany z głośnikiem Fostexa jest zbieżny w ogólnym charakterze wysokich tonów. Na stronie internetowej Fostexa producent podaje pasmo przenoszenia do 14 000Hz.

Ustalenie bariery -3dB wzięło się z prostej przyczyny fizjologii słuchu ludzkiego, który dwa dźwięki usłyszane obok siebie, najpierw głośniejszy później cichszy właśnie o te -3dB, nie usłyszy tego drugiego. Ma to sens przy stromych spadkach głośności wtedy, kiedy następne częstotliwości są co 24dB na oktawę cichsze. Wówczas po tym granicznym progu -3dB rzeczywiście nic nie usłyszymy. W przypadku głośników Tesli i Fostexa jest to spadek 6dB na oktawę, począwszy od 4 000Hz do 20 000Hz. Wówczas używając tej zasady "-3dB" trzeba by było powiedzieć, że pasmo przenoszenia wynosi u nich do 6 000Hz. Lub tak jak Fostex użyć 14 000Hz. Analogicznie pasmo przenoszenia Tesla ŠR200 to 16 000Hz.

Pozdrawiam
Alicja
AcuHorn

Odpowiedź redakcji:

Pani Alicjo!

Dziękujemy za przysłane uwagi - myślę, iż będą cennym dopełnieniem testu kolumn Nero125. Poruszę tylko jeden temat, który musi być ostatecznie wyjaśniony. Termin "pasmo przenoszenia" określa szerokość pasma, ze spadkiem na obydwu końcach -3dB i nie zależy w żaden sposób od podmiotu badań, ani też od klasy urządzeń, gdyż jest to jednostka stała, używana w miernictwie i przy urządzeniach audio zawsze stosowana. Podawane przez różnych producentów parametry są najczęściej mocno naciągane i powinny być zawsze opatrzone uwagą, o jaki spadek chodzi. Jak sama Pani zauważyła, pasmo przenoszenia ŠR200 sięga niewiele wyżej niż 6 kHz. Wyższe częstotliwości są oczywiście słyszalne, ale nie zmienia to faktu, iż 'pasmo przenoszenia', jako wielkość używana w miernictwie, jest taka jaka jest.

Pozdrawiam i gratuluję udanych kolumn
Wojciech Pacuła

© Copyright HIGH Fidelity 2004, Created by SLK Studio