Shunyata Research
HYDRA Model 8/ANACONDA HELIX ALPHA
No 22 luty 2006
W kategorii pasywnych sposobów filtracji Shunyata Research posiadła wiedzę dla innych nieodstępn±. Jeszcze nie zdarzył się system, w którym by nie przyniósł pozytywnych zmian w dĽwięku. Kosztowny, prawda, ale nikt nie powiedział, że luksus ma być tani. A z Shunyat± mamy prawdziwie luksusowy dĽwięk.

Dystrybucja: FAST